Nyomtatás

A feladatsor szerkezete

A feladatlap újszerű szerkezetű: a változatos feladatok egy „labirintust” alkotnak, melyet az egyes versenyzők különböző utakon járnak be; így az összedolgozás, kooperálás a decentralizált lebonyolítás ellenére is kizárt. Természetesen biztosított, hogy a különböző bejárások során minden versenyző ekvivalens feladatokat oldjon meg. A labirintusban való bolyongás előnye továbbá, hogy állandó figyelemre készteti a diákokat, nem hagyja lankadni figyelmüket. A visszalépés nehézsége miatt időbeosztásra, gyors döntéshozatalra készteti a tanulókat.

A gyakorlati megvalósítás igen egyszerű: nincs más dolgunk, mint elindulni a személyre szóló válaszlapon a megadott kezdőfeladattól, és a válaszok betűjelét kell követni 25 feladaton keresztül.


A feladatsor 25 feladatcsoportból áll. Mindegyik csoportban 4-4 ekvivalens feladat van: az egyes csoportokon belül a feladatok megfogalmazása megegyezik, hasonló gondolatmenettel oldhatóak meg. A 4-4 ekvivalens feladat közül a versenyzőnek csak egyet kell megoldania.
(Azt, hogy melyiket, a versenyző válaszlapján lévő kezdő feladattól, illetve az előző feladatokra adott válaszaitól függ.)


Az egyes feladatcsoportok megoldási sorrendje kötött: azok nem nehézségi sorrendben, hanem véletlenszerűen követik egymást.

Minden feladat előtt egy kétbetűs kód szerepel; a feladatok ezek szerinti betűrendben szerepelnek a feladatsorban.
(A feladatcsoportok feladatai tehát jellemzően nincsenek egymás után, és a feladatcsoportok sem a megoldás sorrendjében szerepelnek.)


A feladatsor megoldását azzal a feladattal kell kezdeni, melynek kétbetűs kódja a versenyző egyedi, névre szóló válaszlapján szerepel.

Minden feladatnál négy válaszadási lehetőség szerepel: egy helyes válasz, két helytelen válasz, és egy „PASSZ”.
A négy lehetőség véletlenszerűen a következő feladatcsoport 4 feladatának betűkódjával van ellátva. Az adott feladat megoldása után a helyesnek ítélt válasz betűkódját be kell jelölni a válaszlap soron következő mezőjében.
A válasz egyben kijelöli a következő megoldandó feladatot is: ez az, amelynek ez a betűkód a kódja. Ha egy feladatot a versenyző nem tud, vagy nem akar megoldani, akkor a „PASSZ” választásával tud a feladatsoron továbbhaladni: az ehhez tartozó betűpárt kell bejelölni a válaszlapon.
A következő megoldandó feladat ez esetben is az, amelynek ez a betűkód a kódja.


Nem kell a feladatsor minden feladatát megoldani. Ha a versenyző a válaszlap 25. mezőjét is kitöltötte, akkor a feladatok megoldásával elkészült. Az, hogy az adott versenyző mely feladatokhoz jut el, a kezdő feladatától, illetve a válaszaitól függ; de minden esetben ugyanolyan nehézségű feladatokat old meg, mint társai: minden feladatcsoportból pontosan egy feladatot.


A válaszok értékelése

A válasz pontszáma az adott sorban bejelölt betűkód (mint válasz) és az előző sorban bejelölt betűkód (mint a megoldott feladat betűkódja) alapján kerül meghatározásra.


Helytelen válasz esetén a versenyző 0 pontot; passzolás esetén 1; helyes válasz esetén 4 pontot kap az adott feladatra.


Minden üresen hagyott válasz passzolásként kerül kiértékelésre: így 1 pontot kap rá a versenyző. Ha üresen hagyott sor/sorok után olyan sor található a válaszlapon, melyen van válasz bejelölve, az üres sorokat követő első sor válaszát még nem tudjuk megfelelően értékelni, hiszen nem tudjuk, melyik feladatot oldotta meg a versenyző. Ezért erre a feladatra is 1 pontot adunk. Az ezt követő sor/sorok kiértékelése már az általános módszerrel történik.


Bejelölt válasz javítása

Lehetőség van egy vagy több válasz utólagos javítására. Ez úgy történhet, hogy a helytelenül bejelölt választ két függőleges vonallal át kell húzni, és a helyesnek ítélt választ kell bejelölni. Javításkor azonban figyelembe kell venni, hogy az adott sorban történő javítás a következő válaszra kapott pontszámot is befolyásolja - hiszen javítás után az újonnan bejelölt választ tekintjük a következő kiinduló feladat kódjának. Gyakorlatilag egy ekvivalens útvonalra kerül a versenyző. Ilyenkor célszerű a javítás utáni új utat bejárni, mely a feladatcsoportokon belüli ekvivalencia miatt a feladatok új adatokkal való átgondolását jelenti.

 A könnyebb érthetőség kedvéért közzéteszünk egy 6 feladatcsoportból álló minta feladatsort megoldókulccsal, illetve válaszlappal együtt.
A felkészülésnél kérjük, vegyék figyelembe, hogy az országos verseny őszi időpontja miatt a feltételezett ismeretanyag az előző évfolyamnak felel meg.

Gyakorláshoz ajánljuk az előző évek feladatsorait.Minta feladatsor

Minta válaszlap

Minta megoldókulcs

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.